રેફ્રીજરેટર વાનની ખરીદી સહાય યોજના 2024

રેફ્રીજરેટર વાનની ખરીદી સહાય યોજના 2024

રેફ્રીજરેટર વાનની ખરીદી સહાય યોજના 2024 : કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ ગુજરાત સરકાર દ્વારા આઈ ખેડૂત પોર્ટલ રેફ્રીજરેટર વાનની ખરીદી કરવા માટેની યોજના માટે માહિતી મુકવામાં આવી છે, જેમાં મત્સ્ય પાલનની યોજનાઓ ની માહિતી આપવામાં આવેલ છે. આ યોજનાઓ લાભ કઈ રીતે લેવો તેમજ કયા કયા ડોકયુમેન્ટ ની જરૂર પડશે એની સંપૂણ માહિતી … Read more

અગ્નિવીર વાયુ ભરતી 2024

અગ્નિવીર વાયુ ભરતી 2024

અગ્નિવીર વાયુ ભરતી 2024 : ઈન્ડિયન એરફોર્સ દ્વારા અગ્નિવીર પોસ્ટ માટે ભરતી કરવા માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. ઈન્ડિયન એરફોર્સ અગ્નિવીર ભરતી 2024,તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. અગ્નિવીર વાયુ ભરતી 2024 સંસ્થા ઈન્ડિયન એરફોર્સ પોસ્ટનું નામ … Read more

નવસારી એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી ભરતી 2024

નવસારી એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી ભરતી 2024

નવસારી એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી ભરતી 2024: નવસારી એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી ( NAU ) દ્વારા ટેકનિકલ મદદનીશ પોસ્ટ માટે ભરતી કરવા માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. Navsari Agricultural University ભરતી 2024,તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. નવસારી એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી ભરતી 2024 … Read more

નમો સરસ્વતી વિજ્ઞાનસાધના યોજના 2024

નમો સરસ્વતી વિજ્ઞાનસાધના યોજના 2024

નમો સરસ્વતી વિજ્ઞાનસાધના યોજના 2024 : ગુજરાત સરકાર દ્વારા આ વર્ષના ગુજરાત બજેટ 2024-25 માં નમો સરસ્વતી વિજ્ઞાનસાધના યોજના 2024 જાહેર કરવામાં આવી હતી. જેમાં વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં અભ્યાસ કરતા ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગનાના વિદ્યાર્થીઓને આ Namo Saraswati Vigyan Sadhana Yojana 2024 નો લાભ આપવા આવશે. નમો સરસ્વતી વિજ્ઞાનસાધના યોજના 2024 યોજનાનું નામ નમો સરસ્વતી વિજ્ઞાનસાધના … Read more

લોકસભા ચૂંટણી પરિણામ 2024

લોકસભા ચૂંટણી પરિણામ 2024

લોકસભા ચૂંટણી પરિણામ 2024 : લોકસભાની ચૂંટણીનું આયોજના સમગ્ર દેશના ચૂંટણી પંચ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું જે વિવિધ 7 તબક્કા વાર થયું હતું. જેમાં ગુજરાતમાં 25 સીટ (1 સુરત સીટ BJP બિનહરિફ જીતી) માટે ત્રીજા તબક્કામાં એક દિવસે એટલે કે 7 મે 2024ના રોજ મતદાન થયું હતું. લોકસભા ચૂંટણી પરિણામ 2024 સમગ્ર દેશમાં ચૂંટણી પરિણામની … Read more

GSSSB CCE આન્સર કી 2024

GSSSB CCE આન્સર કી 2024

GSSSB CCE આન્સર કી 2024 : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા વર્ગ 3 (ગ્રુપ A તથા ગ્રુપ B)ની સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી ઓફિશિયલ વેબસાઈટમાં જાહેર કરવામાં આવી છે. જે મિત્રોએ પરીક્ષા આપી છે તે ઉમેદવારો પ્રોવિઝનલ આન્સર કી જોઈ લેવી. GSSSB CCE આન્સર કી 2024 જાહેરાત ક્રમાંક 212/202324 – ગુજરાત ગૌણ સેવા, … Read more

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024 : Rajkot Mahanagarpalika દ્વારા વિવિધ જણાવ્યા મુજબની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તારીખ 25-06-2024, મંગળવાર સુધીમાં ફક્ત ઓનલાઈન માધ્યમથી અરજી કરવાની રહેશે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024 પોસ્ટ ટાઈટલ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024 પોસ્ટ નામ વિવિધ કુલ જગ્યા 16 સંસ્થા રાજકોટ મહાનગરપાલિકા અરજી છેલ્લી તારીખ … Read more

NHM જામનગર ભરતી 2024

NHM જામનગર ભરતી 2024

NHM જામનગર ભરતી 2024 : Jamnagar Mahanagarpalika આરોગ્ય શાખા હસ્તક નેશનલ હેલ્થ મિશન હેઠળ તદ્દન હંગામી ધોરણે એ.એન.એમ., ફાર્માસીસ્ટ-ડેટા આસીસ્ટન્ટ તથા મેડીકલ ઓફિસર (એમ.બી.બીએસ.) UHWC, આર.બી.એસ.કે. મેડીકલ ઓફીસર મેલ / ફીમેલની 11 માસ માટે કરાર આધારિત ભરતી માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. NHM જામનગર ભરતી 2024 પોસ્ટ ટાઈટલ જામનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024 પોસ્ટ નામ … Read more

NEET ગ્રેસ માર્કસ રદ: હવે 23 જૂને યોજાશે RE-NEET પરીક્ષા, હવે આટલા વિદ્યાર્થીઓએ ફરીથી આપવી પડશે પરીક્ષા

NEET ગ્રેસ માર્કસ રદ

NEET ગ્રેસ માર્કસ રદ : NEET પરીક્ષા 2024 માં ગ્રેસ માર્ક્સ રદ કરવામાં આવશે.આજે સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી માં તેમણે કહ્યું કે, માત્ર 1563 વિદ્યાર્થીઓના સ્કોર કાર્ડ રદ કરવામાં આવશે તેમને ફરીથી RE-NEET પરીક્ષા આપવાનો વિકલ્પ આપવામાં આવશે. NEET ગ્રેસ માર્કસ રદ આજે સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી માં પરીક્ષા આયોજક એજન્સી નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી – NTA એ … Read more

GSRTC અમદાવાદ ભરતી 2024: ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમમાં નોકરીનો મોકો

GSRTC અમદાવાદ ભરતી 2024

GSRTC અમદાવાદ ભરતી 2024, ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ (GSRTC ) દ્વારા એપ્રેન્ટીસ પોસ્ટ માટે ભરતી કરવા માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. GSRTC ભરતી 2024,તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. GSRTC અમદાવાદ ભરતી 2024 સંસ્થા … Read more