રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024 : Rajkot Mahanagarpalika દ્વારા વિવિધ જણાવ્યા મુજબની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તારીખ 25-06-2024, મંગળવાર સુધીમાં ફક્ત ઓનલાઈન માધ્યમથી અરજી કરવાની રહેશે.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024

પોસ્ટ ટાઈટલરાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024
પોસ્ટ નામવિવિધ
કુલ જગ્યા16
સંસ્થારાજકોટ મહાનગરપાલિકા
અરજી છેલ્લી તારીખ25-06-2024
ઓફિશિયલ વેબસાઈટwww.rmc.gov.in
અરજી પ્રકારઓનલાઈન

RMC ભરતી 2024

જે મિત્રો Rajkot Municipal Corporation ભરતીની રાહ જોઈ રહ્યા છે તેઓ માટે આ એક સારો મોકો છે. ભરતીની તમામ માહિતી જેવી કે પોસ્ટ નામ, કુલ જગ્યા, અરજી પ્રકાર વગેરે બાબતો માટે આ લેખ જુઓ.

આ પણ ખાસ વાંચો:

NHM જામનગર ભરતી 2024

NEET ગ્રેસ માર્કસ રદ: હવે 23 જૂને યોજાશે RE-NEET પરીક્ષા

જરૂરી લાયકાત

પોસ્ટ નામકુલ જગ્યાલાયકાત
નાયબ કાર્યપાલ ઇજનેર (સિવિલ)02શૈક્ષણિક : બી.ઈ. સીવીલ તથા 5 વર્ષનો અનુભવ અથ્હવા ડીપ્લોમાં ઇન સીવીલ એન્જીનીયર તથા 7 વર્ષનો અનુભવ
પગાર : ત્રણ વર્ષ માટે ફિક્સ પગાર 64,700/- અને ત્રણ વર્ષની સંતોષકારક સેવા બાદ જગ્યાની જરૂરિયાતને ધ્યાને લઈને સાતમાં પગારપંચ મુજબ રૂ. 53,100-1,67,800 (પે મેટ્રિક્સ લેવલ 9) આપવા અંગે વિચારણા કરવામાં આવશે.
વય મર્યાદા : 21 થી 35 વર્ષ
આસીસ્ટન્ટ એન્જીનીયર (સિવિલ)09શૈક્ષણિક : બી.ઈ. સીવીલ
પગાર : પાંચણ વર્ષ માટે ફિક્સ પગાર 53,700/- અને પાંચ વર્ષની સંતોષકારક સેવા બાદ જગ્યાની જરૂરિયાતને ધ્યાને લઈને સાતમાં પગારપંચ મુજબ રૂ. 44,900-1,42,400 (પે મેટ્રિક્સ લેવલ 8) આપવા અંગે વિચારણા કરવામાં આવશે.
વય મર્યાદા : 18 થી 35 વર્ષ
આસીસ્ટન્ટ એન્જીનીયર (મિકેનીકલ)01શૈક્ષણિક : બી.ઈ. મિકેનીકલ
પગાર : પાંચણ વર્ષ માટે ફિક્સ પગાર 53,700/- અને પાંચ વર્ષની સંતોષકારક સેવા બાદ જગ્યાની જરૂરિયાતને ધ્યાને લઈને સાતમાં પગારપંચ મુજબ રૂ. 44,900-1,42,400 (પે મેટ્રિક્સ લેવલ 8) આપવા અંગે વિચારણા કરવામાં આવશે.
વય મર્યાદા : 18 થી 35 વર્ષ
એડીશનલ આસીસ્ટન્ટ એન્જીનીયર (સિવિલ)04શૈક્ષણિક : ડિપ્લોમાં ઇન સિવિલ એન્જીનીયર
પગાર : પાંચણ વર્ષ માટે ફિક્સ પગાર 51,000/- અને પાંચ વર્ષની સંતોષકારક સેવા બાદ જગ્યાની જરૂરિયાતને ધ્યાને લઈને સાતમાં પગારપંચ મુજબ રૂ. 39,900-1,26,600 (પે મેટ્રિક્સ લેવલ 7) આપવા અંગે વિચારણા કરવામાં આવશે.
વય મર્યાદા : 18 થી 33 વર્ષ

અરજી ફી

બિન અનામત અને બિન અનામત મહિલા ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી પેટે રૂ. 500/- (પાંચસો) અને અન્ય કેટેગરી (માજી સૈનિક સહીત)ના ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી પેટે રૂ. 250/- (બસ્સો પચાસ પુરા) માત્ર રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈનના માધ્યમથી ભરવાના રહેશે.

નોંધ: લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ઓફિશિયલ નોટીફીકેશનમાં આપેલ તમામ વિગતો ધ્યાન પૂર્વક વાંચી પછી જ ઓનલાઈન અરજી કરવી.

જાહેરાત જુઓઅહીંથી વાંચો
ઓનલાઈન અરજી કરોઅહીંથી અરજી કરો

ઝડપી અને વિશ્વસનીય સમાચાર માટે અમને ફોલો કરો

વોટ્સએપ પર ન્યૂઝ મેળવવા માટે અહીં ક્લિક કરી ગ્રુપ જોઈન કરો

ફેસબુક પર અમને ફોલો કરવા અહીં ક્લિક કરો

ગુગુલ ન્યુઝ પર અમને ફોલો કરવા અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment